Archief bibliotheek Ruurlo - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Archief bibliotheek Ruurlo

Informatie

Ontvangen van Wim Masman:
Advertentiegids Ruurlo voorblad 1967-68-69-70-71-72-73-74.
Contact Ruurlo complete jaargangen:

1974-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-2000-01-02-03-04-05-06-07.

3 exemplaren van de Graafschapbode “De Achterhoek met foto’s van Ruurlo
27 september 1957
13 april 1962
23 augustus 1963 ,luchtfoto.
25 jaar Tijdschrift "Onder d'n Kroezeboom" van 1984 t/m heden.


Archief van Henk Hietbrink

Map no 1 In-en uitgaande stukken van Gemeente Ruurlo 1811-1842
Map no 2 In-en uitgaande stukken  van gemeente Ruurlo 1842-1882.
Map no 3 In-en uitgaande stukken  van gemeente Ruurlo  1882-1905
Map no 4 Procesverbalen en andere zaken uit gemeente Ruurlo  1811-1925
Map no 5 stukken en brieven fam te Veldhuis en stamboom fam. Lievestro USA.
Map no 6 Trouwakten van Hietbrink-Kamperman-te Veldhuis en platte gronden van Ruurlo.
Map no 7 Boerderijnamen met namen van bewoners van 1811-1931 in Ruurlose Broek en omstreken.

Kleine ordners:
No 1 boerderijnamen
No 2 schoolschrift van 1760.
1 platte grote map met  oude platte gronden van Reurle en omstreken.
1 idem in-en om de tijd van Lodewijk Napoleon 1796-1813. uit de Franse tijd.

Map 8 en 9 Kroezebomen jrg 8-9-10 en 11 no 1.

Tevens overzicht van emigranten uit  naar USA uit Ruurlo-en andere  Achterhoekse plaatsen
Idem map met 1997-1998-1999-2000


Map  Avenarius.
Gekregen van dhr. van den Berg.
Bestek, tekeningen en correspondentie baron Willem van Heeckeren van Kell met architect Nicolaus Hartmann.

Diaseries:
Dia’s van Dr. Bakker.,
Bejaardenreis.1978 no 1 t/ m 23
Optocht Ruurlo sept. 1967 no 1 t / m 29
Dolfinarium Harderwijk 1968 , no 31 t /m 45.
Openluchtmuseum Arnhem no  47 t / m 49.

Diaserie van Ds. Barnard:
Achterhoek o.a. kerken en interieuren.

Diaseries van Frits Toevank:

Doos  :

A 1:  1-2  dia’s van prentbriefkaarten van dorp Ruurlo  en haar bewoners .
A 2:  3-4    boerderijen   
A 3:  5-6    boerderijen
A 4:  7-8    boerderijen
A:5   9-10  boerderijen
A:6  11-12 boerderijen
A:    22-23 boerderijen, bewoners en diverse opnamen
A24:47      dia no 20 t/m 50 woningen in dorp Ruurlo  ,  no 1 t/m 19  boerderijen
       48      diverse opnamen dorp Ruurlo en nabij buitengebied

Doos :  B 1-2 -3-4

            Dia’s van archief Avenarius

            Dia’s van diverse prenten  van scholen in Ruurlo

DoosC: Doos met dia’s van Borculo, Geesteren en Haarlo

Boek Ruurlo van 1900 tot Berkelland:
Diskette en 2 cd’s met affiche A3
Van Wim van Keulen
CD met foto’s van  aannemingsbedrijf gebrs. Lusink
CD camping Broekhorst

Dia’s:

Diversen:

Doos  1

Diverse kaarten van Achterhoek en Ruurlo en geschiedenis uit de Prehistorie van Nederland.
In kartonnen grote doos alle schriftelijk informatie opgetekend door F.Toevank.

Doopboeken  Nederduits-Gereformeerde gemeente Ruurlo

1700-1800
A-E
F-J
K-R
S-Z
 

Archief  ontvangen van A.D. Pardijs

inhoud

Doos no 1 .

Geillustreerde gids van Ruurlo begin 19e eeuw uitgave van Ruurlo’s Belang.
met wandelkaarten van Ruurlo en buurtschap Zieuwent.
Verhalen van Hendrik ter Haer door P. Bosscha uit Gelderse Volksalmanak.
Boekje met litho en beschrijving van huize Ruurlo
Ringband  met beschrijving van kasteel Ruurlo en haar bewoners.
Ringband met krantenknipsels over kasteel Ruurlo en haar bewoners.
Delen uit Katholieke illustratie uit 1887-1888.no 6 t/m 10
Bijlage van Telegraaf uit 1969 over maanlanding.
Krantenknipsels uit 1969 over maanlanding.
Krantenknipsels  40 jarig jubileum kon. Wilhelmina 1938.
Boekje Speurtocht door oud Zutphen uit 1968 , door J. Harenberg. Boekje: wandeling door de St.Walburgskerk te Zutphen door H.H. Kiezebrink.
Boekje De Munt en De Gouden Sterre, historie van 2 Zutphense huizen, door dra. M.M. Doornink-Hoogenraad en R. Wartena.
Boekje met verhalen uit 1856 uit: geschiedenis vn den krijgstogt van den Gelderschen graaf Reinold !! naar Schotland.
Boekje  van James Willinck : DE RICHTERS IN HET KERSPEL RUURLO VAN 1509-1669 ,  geschreven in 1916.
Boekje Withmundi Wichmond (794-1968) het oudste kerkdorp van de Graafschap, door M. Reinders O.F.M.
Gids voor den Folkloredag te Borculo iop 25 augustus 1934.
Gemeentegids van Ruurlo, october 1977 met plattegrond voorzien van huisnummers
Twee beschrijvingen van De Graafschap 1878-1888 met 3 litho’s o.a. Vorden-Ruurlo en Lochem.
Het landschap om Ruurlo , uit Eigen Haard van september 1911.
Ringband met krantenknipsels van de natuur.
Boek met krantenknipsels van oud Ruurlo uit begin 20e eeuw.
Ringband met feestgidsen van gebeurtenissen in Ruurlo van 1945-1978.
Krantenknipsels en foto’s over de kastelen Ruurlo, Hackfort en De Wiersse


Doos 2

Krantenknipsels van koninklijk huis uit 1937.
Ringband no 1 en no 2 met krantenknipsels uit de Achterhoek 1964-1975.
Ringband Stichting oude Gelderse kerken tot 1979.


Archiefstukken afkomstig van Martin Kok.

Inhoud doos no 3.
Dossier Kroezeboom(Borculoseweg)
Diverse brieven gemeente Ruurlo inzake erfpacht grond
Krantenknipsels :
foto’s van kroezeboom.
1947 en 1948 kon. Huis
Benoeming burgemeester Beaufort.
Klederdrachtmuseum aan de dorpsstraat in Ruurlo
Diverse  foto’s Ruurlo in woord en beeld
Contact 1990
Rumoer in Ruurlo door baron van Heeckeren.
Met computer nieuw leven in klok van kasteel
Skeletten in Ruurlo waren keuterboeren.
Boek Wim Bluemers wondere beleavenissen van Wimke.
Diverse foto’s landbouwwerktuigen.
Info over Frits Toevank. 80 jaar en  hazewindhond.
Afscheid van gemeente Ruurlo 2005.

Informatie over:
Folklore in Ruurlo.
Wegen en tollen door G. Kreeftenberg
Begraafplaats in Ruurlo
Gezondheidszorg
Doodgravers in Ruurlo
Overlijdensberichten van  Ton v. Heck, Gerrit Kreeftenberg en Francois Ivens.
Lijst van raadsleden van gemeente Ruurlo vanaf 1931 t/m 1966.
Informatie over oprichting van de archeologische werkgroep.
Kaart van Ruurlo uit 1867
Oprichtingsstatuten van  Historische Vereniging Old reurle d.d. 15 febr. 1984.
Dossier dorpspomp op kerkplein en fontein postkantoor.
Dossier algemene begraafplaats ruiming graven.
Dossier kadastrale atlas.
Plakboek:
a.Nationale fuchsiatentoonstelling in Ruurlo
b.Foto’s en krantenknipsels van openluchtspel Winnetou
c.folkloristisch festival
d.100 jarig bestaan Kon. Muziekver. Sophia’s Lust.
e.Openluchtspelen
kopie 1e uitgave van Kroezeboom no 1 1984.
 

Archief afkomstig van

Coop Dorpsvereniging Ruurlo.


Doos 4.
Dossier nieuwbouw 1926-1927.
Dossier diverse stukken.
Notulenboek van bestuursvergaderingen van 14 september 1933-26 maart 1953.
Kluwersdagbladen serie Vroeger en nu 1990
Foto’s o.a en krantenknipsels van Karel Giltay. 1975

     Doos no 5 map 1
1. Barchemseweg
2. Julianaplein
3. Wilhelminalaan
4. Verlengde Kroezelaan
5.Huize Dennenoord en Rijkenbarg
6. Dorpsstraat
7. Kerkplein gemeentehuis
8. Schoolstraat
9. Wiersseweg
10. Wildenborgseweg
11. Zuivelweg
12. Beatrixlaan
13. Groenloseweg
14.’t Rikkelder, monument 1955
15. Domineesteeg
16. Furstenauerstraat
17. Groene Kruisgebouw
18. Kroezelaan
19. Vordenseweg en omgeving van het kasteel.
20. Cooperatie
21. Stationsstraat
22. Spoorstraat
23. Borculoseweg
24. Eikenlaan
25. Wilhelminalaan


Map 2
Foto’s van Gelders Overijsselse Courant Lochem 1955 t/m 1958
1        Verenigingen o.a.
Landelijke Rijvereniging
Boerendansers
VV. Ruurlo
RGV
Dorpstoneel
Folkloredagen
Fokvereniging
Accordeonvereniging
2        Johan Wolterink, klompenmaker
3        De Veldhoek
4        De Bruil
5        Straten in Ruurlo door elkaar
6        Waterschap dhr. Pardijs
7        Feestgids 40 jarig bestaan coop Dorpsvereniging
8        2e w.o. krantenknipsels
9        Algemene onderwerpen en personen gebeurtenissen en uitbreiding dorp
10      Buurtschappen o.a. De Heikamp voor verbouwing.
11    Padvinders
12 Industrie

De geschiedenis van de gemeente Ruurlo
De huizen en hun bewoners van 1650-1930
Huisnummers van bewoners 1811-1830-1831

Doos : 6
Wijk A: Dorp zuidelijk gedeelte.
Wijk B: Dorp noordelijk gedeelte
Wijk C: Gotinkveld , Brouwershoek
Wijk D: Berenpashoek
Wijk E: Berenpashoek, Huikert
Wijk F: Leussinkbrink , Nieuwenhuishoek
Wijk G: Nieuwenhuishoek , Broek

De Geschiedenis van de gemeente Ruurlo
De huizen en hun bewoners van 1650-1930

Doos: 7
Wijk H:  Strikker , Broek
Wijk I :  Bruil , Broek
Wijk K: Winkelerhoek
Wijk L:  Zieuwent , Broek
Wijk M: Marienvelde
Wijk N : De Haar
Wijk O: Veldhoek , Heurne
Wijk P: Windmolenveld , Formerhoek
Wijk R: Wiersseweg en de Wiersse , Gotinkveld

Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen, J. de Beijer.

Gelderland in Prent.

Doos 8

Diverse afbeeldingen van kastelen in de Achterhoek en Twente.
Atlas van Ruurlo met huizen-huis no en bewoner 1820-25 5 boeken
Idem van 1850-1855,  3 boeken
Idem van 1880-1885, 3 boeken.
Met tekeningen en originele uitwerkingen van de huisnummers van 1811-1984 ,  gemaakt door F. Toevank


Doos 9

Huize Ruurlo.
Kopieën van brieven, kaarten en historische informatie over het kasteel en zijn bewoners,
Molens enzovoorts

Doos 10
 
Historische informatie over Ruurlo en Old Reurle verzameld door F. Toevank.(overleden 1 sept. 2007)
Getypt, geschreven en krantenknipsels.
Verkoopsvoorwaarden van goed te Ruurlo in 1628 door James Willinck

Doos 11
Kopieën van kadasterkaarten van eigenaren en vruchtgebruikers
Bestek en condities van aanbesteding van Tolhuizen in Ruurlosche Broek ,
Bij Papenbrug Groenlo en Arisveld bij Winterswijk.
1817

Doos 12
24 Kadasterkaarten van Ruurlo  uit 1924.
(verzameld door F. Toevank in 1976)

Doos 13
Informatie :
Erftijns Lochem 1445-1483
Register van Havesaath Ruurlo van Grote en Kleine Former 1808
Kadaster gegevens Ruurlo  1940
Kaart A1-A2-B1-B2-B3-B4-C1-D1-D2-D3-E1-E2-F1-F2-G1-G2-G3-H1-H2-I-1I2-K1-K2-L1-M1-M2.
Aanvragen bouwvergunningen Ruurlo 1843-1922
Hollands Kadaster Register Ruurlo 1809-1811
 
Doos 14
Geschiedenis van Ruurlo :
Geschiedenis Windmolenveld Hengeloseweg , door F. Toevank januari 1996.
Overzicht eerste gemeenteraad in Ruurlo 2 mei 1811.
Geschiedenis van Zieuwent en Mariënvelde
Overzicht van de Ruurlosche Mark d.d. 19 februari 1823.
Dia’s van Ruurlo dorp en boerderijen.
Diaserie over het leven en werken op een boerderij pagina 1t/m 4
Diaserie over het dorp Ruurlo. Pagina 1 t/ m 3
Diaserie Huize Ruurlo , pagina 4
Diaserie over de geschiedenis van het dorp Ruurlo , pagina 1 t/ m 19
Diaserie en inleiding over boerderijen in Ruurlo
Dia boterfabriek
Aanleg van bomen en bos aanleg in 1816

Diaserie oude prenten en foto’s  van Ruurlo , 2e slede.

Diaseries(3) en inleiding over oude Ruurlosche wijken z.g. Rotten, 12 pagina’s.

Diaserie van oude schilderijen en prenten van dorpsgezichten in Ruurlo.

Overzicht van landschap in Ruurlo 1741.

Diaserie Ruurlo in vroegere tijden , pagina 1 t/m 3.

Diaserie over dorp en buitengebieden Ruurlo 6 pagina’s.

Geschiedenis NH en R.K. kerk in Ruurlo., met overzicht dominees en pastoors.

Geschiedenis gemeentehuis Ruurlo.

Geschiedenis van de Keizerskroon vroeger het  oude Richtershuis., met dia’s van woning  Bloemendal en Sukerpot..

Geschiedenis van boerderijen en hun bewoners  te beginnen met “ De Binneman “ , pagina 1 t/ m 12.
Persoonlijke herinneringen van Frits Toevank.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos  15.2 mapjes met diverse krantenknipsels van Ruurlo

Lochemse courant oct. 1944 t/m eind maart1945

Boek met wijken naar huisnummers van dorp Ruurlo
Diverse kranten  1937-1953-1968, Zutphense dagblad, Parool, Graafschapbode.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 16.

Inhoud blauwe ringband:1.Raad van Arbeid Arnhem, enige medelingen over de invaliditeitswet 1944.

2.Foto van tablaeu 25 jarig jubileum Stoomzuivelfabriek, 1922.

3.Foto 70 jaar modecentrum Teunissen.

4.Diverse vergunningen fa J.A. van Langen uit o.a. 1965,1922, 1948

5.Aanbestedingsvoorwaarden zuivelfabriek “ De Volharding”

6.Rekening vanm fa J. Kerkwijk uit 1935

7.Beschrijving van de molen in het Windmolenveld.

8.Autobusdienstregeling uit 1931.

9.Getuigschrift van A.J. Bloemendaal uit 1903.

10Brief van Engelse militair over de bevrijding van Ruurlo met vertaling.

11Foto G.H. Groot Enzerink uit 1936.

12Geschiedenis van de spoorlijn Wintersijk en Omstreken door Arjen Ligtenbarg.

13Kwitantie van E.J. Sprukkelhorst uit 1918.

14Brief van de 3 landelijke coop bonden “ De Handelskamer uit 1941

15Brief met genealogie van de dhr E. van Binsbergen uit Ede

16Boek 50 jaar onderlinge verzekering OBM uit 1909-1959.

17Krantenfoto opening 22e ned Jaarbeurs. 1930.

18Korpslied van het vrijwillig Landstormkorps luchtwachtdienst  Ruurlo.

19Boek 25 jarig jubileum Boerenleenbank Ruurlo 1913-1938.

20Huishoudelijk reglement van de  Ruurlosche Middenstandvereniging.

21Rapport boekje van dhr. B.H. van Essen.

22Diverse brieven van dhr. J. Kapers

23Kopie van legitatie van huis van Essen.
24.Het orgel in de dorpskerk te Ruurlo, door drs Willem de Ruiter.
 
--------------------------------------------------------------------------------

doos 16. A

Inhoud:1.gedichten van Jan ten Arve.

  Viering zilveren feest van burgemeester Kerkhoven.

2.Het goedjen Den Denneboom en hotel de Jaeger door W. Albers.

3.deel 1 film Ruurlo.

4.Oude tekeningen Domineesteeg.

4.Katholieke Illustratie met foto’s Winnetou 22 sept. 1962.

5.Plakboek met krantenknipsels van Ruurlo.

6.Handtekening burgemeester De Zeeuw van Ruurlo.

7. Ruurlo in oude prenten.
8.Rapportage onderzoek op kerkplein van Syntagra.
 
--------------------------------------------------------------------------------         Doos  17 +18.         Inhoud:
1.Neder Duits gereformeerde gemeente Ruurlo 1670-1811 A t/m QR.
2. 2.Volkstelling Ruurlo 1829 en 1839.
3. 3.Schaapskooien 1810 Ruurlo.
4. 4.Toestand in Ruurlo 1829 overzicht gemeente.
5. 5.Huis nummers 1808 en 1810 in Ruurlo.
6.6. Namen dpl  1812.
7. 7.Huizen bewoners nummering en beroepen 1808-1810 in Ruurlo.
8.Huis nummers 1810 in Ruurlo.
9. 9.Overlijdensregister 1806 tot april 1811.
10. 10.Lijst der gestemt hebbende burgers 1798-1801 des ampt Reurle.
11. 11.Huisnummers 1819-1808-1811.
12. 12.Huis no 1800 met namen Ruurlo.
13. Bewoners Ruurlo 1797 huis nummers 1808.
14. Buitengebied De Haar –Veldhoek-Zieuwent-Formerhoek 1798.
15.Lijst mannen 15-18 jaar die de wapens kunnen dragen en paardenbestand.
16. Overzicht huizen Ruurlo in verband met spandiensten 1789.
17. Overlijden register 1810-1809-1806.
18.Lijst spaden en schoppen 1794.
19. Overlijdensregister Ruurlo 1809-1807.
20. Huisnummers buitengebied 1800.
21.Kadaster sectie 1830 A t/ml.
 
--------------------------------------------------------------------------------
Doos 19.

Inhoud.

Privé archief van jonker Robert van Heeckeren  volgens

bijgevoegde lijst.
 

--------------------------------------------------------------------------------

Doos 20

uit

Archief van Frits Toevank1.trouwboek Ruurlo Nederduitsch geformeerde   gemeente 1734-1771en 1670-1732 RBS 1406

2.Doopboek Ruurlo Nederduitsch gereformeerde gemeente 1670-1733.en 1734-1771 RBS 1407

3.Doopboek R.K. kerk Ruurlo 1804-1920.

4.Doopinschrijvingen Ruurlo 1772-1811.

5.Trouwinschrijvingen Ruurlo 1772-1811.

6.Veldnamen gemeente Ruurlo-ruilverkaveling Ruurlo-Barchem 1986.

7.Rapport provincie Gelderland Staring instituut .
8.Grolsche huwelijken 1766-1942.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 21Kadastrale atlas Ruurlo 1832En gegevens van F.Toevank 1830.


Sectie ABC
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 22


Informatie kadastrale atlas sectie DEFG-HIKL 2x
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 23
1.Map met informatie over Openbare wegen in Ruurlo ca 1790


2.Map met in-en uitgaande stukken gemeente Ruurlo  1790-1811-1825.


    3.   Map met geschiedenis van Ruurlose brandweer. Opgetekend door Frits Toevank.

--------------------------------------------------------------------------------

Doos 24
1.Map met informatie Marke van Ruurlo
2.Map met informatie landverhuizers naar Noord Amerika.
3.Map met informatie Ruurlo in 2e W.O. 1940-1945.
4.Map met infiormatie  requesten uit het rechterlijk archief  1581-1804 opgetekend door Peter ten Arve.
5.Boek van Isaak Tirion.
6.Boek van Slicher van Barth.
7. Verpondingskohier van Kreijnck
8. Uittreksels uit rijksarchief in Gelderland , het archief der Geldersche rekenkamer 1559-1795

Richters van Ruurlo
   9.   Achterhoekse brouwers in de 17e eeuw  o.a. in Ruurlo
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 25.


Informatie Kerst Zwart
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 26.Inhoud:


1.map met informatie Waterschapsbeheersing en waterschappen.
2. Rapportage verkennend archeologisch bodemonderzoek hoek Krashof/Groenloseweg
          in Ruurlo
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 27Inhoud:

1.Brief gemeente Ruurlo inzake vergunning schietbaan d.d. 4 nov. 1875.

2.gesprekjes opgetekend door D. Wildrik 1837 reurle markpreutjes

3. Map met brieven  opgetekend door D. ten Arve

o.a. dhr. Albers-Nuenen

stamboom ten Arve
Informatie van de Berkelstreek
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 28:

Documenten van de heren Brekveld.Oorlogsdocumentatie:
1.3 Persoonsbewijzen
2.3 Distributiestamkaarten
3. Diverse bonnen voor levensmiddelen e.d.
4. Arbeids Ausweis 2x
5. Diverse Ausweizen, enz.
6. Voedselcommissaris: vrijstelling van arbeidsinzet.
7. Oorlogszakboekje met herkenningsplaatje
8. Bewijs van inschrijving bij de Nationale MilitieOorlogskranten van 1933,1936,1938 t/m 1944:Geïllustreerd Stuiversblad                    24-12-1933

Wij, ons werk, ons leven                     17-04-1936

Piccolo                                              17-04-1938

Piccolo                                                03-07-1938

Het leven                                             24-12-1938

Polen   01-09-1939                            maart 1940?

Wij, ons werk, ons leven                     20-09-1939

Wij, ons werk, ons leven                                 ?

De Lach                                              15-12-1939

Panorama                                            18-02-1943

Panorama                                            04-03-1943

Panorama                                            18-03-1943

Panorama                                            01-04-1943

Gelderse Overijsselse Courant: Be-

schrijving bevrijding Achterhoek o.a.

van Ruurlo       1945                           01-04-1946

 

Diverse literatuur:

Soort Eva of Margriet                          1931 ?

Verhalenblad                                       1938 ?Bundeltje oude kranten Lochemse krant editie Ruurlo.

Ruurlosche Courant                             11-03-1911Boekje met voordrachten

Boekje ter gelegenheid van Aannemen der Kerkelijke Gemeente Ruurlo

Vaders laatste woord: ware gebeurtenis

Toneelstukken en voordrachten

Catalogus met liedjes

Het meisje met de blauwe hoed: toneelstuk “Vaste verkering” uit de gelijknamige film

Map met diverse rekeningen i.v.m. bouwen schuur 1929Diverse stukken:

1.Blad uit ongevallenwet 1901.

2.Boekje coop Boerenleenbank Ruurlo 28 maart 1913-1938.

3.Adreskaarten voor paketten zonder aangegeven waarde

4.Boekje Hoe lang nog cumulatie van functies en pensioenen 1932.

5.vrijbiljet 3e klasse Hollandse ijzeren spoorweg mij. 1903.

6.Ontslagbrief Hollandsche spoorwegmij 17 april 1903 G.J. Bretveld.

7.Werkvergunning G.J. Brekveld bij Hollandsche IJzeren spoorwegmij 1903.

8.Verklaring van goed gedrag G.J. Brekveld

9 Kwitantie Stichting geldersch Overijsselse courant.

10.Koepokinenting G.J. Brekveld

11.Uittreksels uit de wet op de inkomstenbelasting `1914.

12.Brief directie aan personeel Hollandsche IJzeren spoorwegmij.

13.Geneeskundige verklaring G.J. Brekveld.

14.Bewijs van ontslag G.J. Brekveld 1904

15.Bouwverordening Gemeente Ruurlo 1929.

16.Houtsnijtekening.

17.Gebruiksaanwijzing verf.

18.Nieuw lied werkstaking Amsterdam

19.Oproep G.J. Brekvel;d nationale militie gemeente Ruurlo 6 november 1901.

20.Wijzigingsblad op het reglement voor het ondersteuningsfond van het personeel Hollandsche ijzeren mij.

21.Spoorwegbewging De betekenis der wetten

22.Agenda met informatie

23.Boekje met gegevens telegraafdienst

24.Almanak voor den Achterhoek en Schipbeekdal 1931 en 1933 ..

25.Boekje wet tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen 1901.

26.Statuten en reglementen

27.Brief Regiment Grenediers 24 october 1938 B.J. Brekveld.

28.Brief Vereniging tot ziekenverpleging te Ruurlo.

29.Krantenknipsel schoolreisje.

30.Boekje Ruurlo heden en toekomst Boerenleenbank Ruurlo 1953.

31.Boekje J.H. Dolphijn Drogist en schilder Ruurlo

32.zak-almanak voor 1925 Lochemse handels en courantendrukkerij v.h.J.H. Scheen-Lochem

33.Boekje : Een poliep in de vaderlandse trekvaarten.

34.Handleiding bij het onderwijs Bijbelsche geschiedenis J.L. Doeders.

35.Lesboekje voor de catechisatie door L. de Baan Herv. Predikant. Nr. 10

36.Reglement Nederl. Vereniging van spoor-en ttramwegpersoneel afd. Enschede.

37.Zutphensche Almanak  voor het jaar 1855.
38.Nieuwste atlas van Nederland en zijne bezittingen 7e druk 1882
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 29.

Krantenknipsels oud burgemeester van Arkel 1917-1940

Kasboek van schoenmaker 1850-1870

Ruurlose Broek

Afschrift rekenschrift 1845 Hillebrand school Veldhoek.

Brief inzake onbekende pool mw. Ijzereef.

Aanbesteding schoolgebouw dorp Ruurlo 1881(oude gemeentehuis).
Krantenknipsels 100 school de Bruil.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 30-31-32


Foto’s , boekjes , krantenknipsels gekregen van dhr. Van Groningen.1.dr. Staringsalmanak  voorden Gdelderschen Landman voor het jaar1886 en1889

2.fotoalbum st. Nicolaas (dhr. Geels) november 1969 aangeboden door de Ruurlose middenstand.

3.foto’s Toneelvereniging van Im Weissen Rossel opgevoerd in 1946 in de weide t.o.Avenarius

4.Foto’s en tekst toneelstuk De Grond opgevoerd in 1944.

5.Fotoalbum installatie van burgemeester J.W. de Beaufort 19 mei 1953.

6.fotoalbum van de boerenleenbank 9 december 1952 aangeboden door het personeel.

7.Album met krantenknipsels”Bijzonderheden in de Achterhoek”door mr. Van Groningen

8.foto’s van het bezoek van Prins Bernhard en de overval van de indianen in het gemeentehuis (gekregen van mw. De Beaufort.

9.Foto’s toneelvereniging Ruurlo

Hugo van de Cloese

Uw wil geschiede

Jong zijn we maar eenmaal.

Watt en halfwatt

Onbekend stuk

Stuk Brouwershoek

10.Notulen van buurtvereniging de Barchemseweg

11.3 boekjes Welkom in Ruurlo 1969-1974

12.Album met klassenfoto’s van mr. Van Groningen van  1 februari 1924-1 augustus 1967.

13.Album met krantenknipsels van kasteel Ruurlo, geschiedenis,verkoop en gemeentehuis , kastelen in de Achterhoek.fam van Heeckeren en dhr. Pardijs.

14.Foto’s reisje naar Schiphol, landbouwwinterschool.

15.Mapje met kaarten en folders van Ruurlo

16.Foto’s van Achterhoekse folkloredagen optocht 1955 “Um den olden Saksenheerd”

17.Ruurlosche Courant d.d. 11 mei 1940

Lochemse Courant d.d. 51943.

Courant 3 e blad d.d. 15 januari 1926

Ons doel orgaan voor de federatie van Geldersche bond voor vergunninghouders enz. d.d. 31 october 1911.

18. Foto’s uit de jaren 50m van kerstspel

Schuttersconcours 1953-foto van  schoolfoto’s 1935 1936-sept.feest 1938-1e kon.dag 1945-kon.dag 31 aug.1948-um den olden saksenheerd.

19.boekjes met lederen van Emiel Hullebroeck

20.nieuwe tarieven De Berkelstreek 1930

21.Lesboekje voor de catechisatie.

22.Ledenaandeelboekje Zuivelfabriek Ruurlo 191`6

23Reglement OBM

24De boer en de dichter Jan ten Arve Ruurlo 1922 beschreven door mr. Heuvel.

25programma revue “Reurle roert zich”

26geleidebiljet 7 mei 1923

27.Reglement coop zuivelfabriek 29 december 1933.

28.instructie voor blokhoofden luchtbeschermingsdienst

29 Foto’s en beschrijving van de firma Lusink door Gerrie Lusink

30.Huishoudelijk reglement van de Ruurlosche Middenstandsvereniging dd. 1 aug. 1933.

31.Ruurlose gymnastiekvereniging 50 jaar 1926-1976.

32.Enkele krantenknipsels met foto’s van Ruurlo. O.a. Domineesteeg.

33.Jubileumboekjes 25 jarig bestaan van supermarkt Brinkerink 1932-1982.

34.Gedenkboek 50 jarig bestaan coop zuivelfabriek De Volharding Ruurlo.

35.Buurtvereniging De Bruil 60 jaar 1945-2005.
36 Redevoering ter gelegenheid van 40 jarig bestaan van coop Dorpsvereniging 1915-1955.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 33Gegevens bevolkingsregister:1830-1840

1850-1860

1860-1871

1872-1885

1885-1905

1905-1918


Kadastergegevens van gebouwen in Ruurlo 1810
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 34 en 35.Huwelijken Ned Hervormde kerk te Ruurlo

1670-1732Doopboeken:1670-1732Doop en trouwboeken A en B


Ca 1681-1810
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 36Map met diversen kopieën van brieven .Map met krantenknipsels van Ruurlo, kasteel, personen.Map met diverse afbeeldingen met tekst van RuurloDiverse afschriften van aktenMap: met informatie over 100 jaar lijn Winterswijk-Ruurlo

En diversen met krantenknipsels


Map: krantenknipsels Rehobothschool
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 37.Boekje Fuchsia tentoonstelling 3-12 augustus 1990

Krantenknipsels Ruurlo o.a. Zuivelfabriek de Volharding

Krantenknipsel openluchtspel Winnetou en de Berenjager

Boekje Winnetou en het geheim van Old Surehand

Boekje Winnetou en de schat in het Zilvermeer.

Brief 100 jaar Sophia’s Lust

Boekje het orgel in de dorpskerk

Vertaling brief  22 april 1559 van

Historische gegevens NH kerk Ruurlo

School de Bruil 100 jaar krantenknipsels en boekje

Brief Herbarium Universitatus Amsterdam inzake herbarium J. Ensink

Kopieën van brieven oud schrift.

Info korenmolen in windmolenveld

Openbare wegen in Ruurlo ca 1790

Tekening Berkelstreek kom Ruurlo
Diverse krantenknipsels zuivelfabriek de Volharding.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 38KrantenknipselsGemeente Ruurlo VVV krant 1936-1937 alg. informatie.

Aankoop bossen door Staatsbosbeheer. 26 jan.1971 GOC.

Reurle neugt oe affiche.

Afscheid Joh. GHillebrand 6 jan 1979 Bondsspaarbank.

Dorpstoneel Ruurlo 75 jaar 14 maart 2003.

OVR Ruurlo 30 jaar.

Aankoop landgoed huize Ruurlo SBB 21 jan 1971.

RGV

Revue Serooskerke.

Kroezeboom.

Kasteel Ruurlo wacht nu een andere heer 1984.

Ruurlose wethouder Jan Seinhorst 25 febr. 1984.

Spo (r )tlight Ruurlo. 3 oct. 1981.

Duco van Groningen.

Stukje over smeden in Ruurlo Jan Kerkwijk.

Herindeling gemeente Ruurlo 24 maart 1983 Vorden/Ruurlo.

Warm onthaal indianen herindeling.

Openluchtspelen scheren Harry Kasteel baard er af.

Gerrit van Tuyl ontvoerd door indianen.

Openluchtspelen

Voorproefje 1971.

Ruurlo’s raad der oudsten 2 x 21 juli 1971.

Winnetou en de berenjager.21 juli 1971.

Nood in Nederland 1944.

Ruurlose raad

Reurle ait vedan

Revue Serooskerke 16 okt.1953.

Opening superglijbaan zwembad Ruurlo De Meene 15 mei `1985.

Jan Walgemoed dierenarts in Gramsbergen.

Doolhof wordt vrijdag geopend mei 1985.

Vluchtelingen WOII in Ruurlo maart 1985.

Tekening Mauribaan.

Jan Kerkwijk boek in dialect.

Schoorsteen zuivelfabriek valt

Slager Eggink 25 jaar 1984.

Afscheid gemeentearchitect  Koemans.

Koninklijk bezoek de Bundeling.

Opening kasteel Ruurlo als gemeentehuis okt.1984.

Bestrating door M. Weevers.
50 jaar boerendansers.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 39Diverse krantenknipsels Ruurlo1997

2001
2002
 
--------------------------------------------------------------------------------

Doos 40

1. Map Informatie over Kerkenpaden
2. Map eigendommen B. Hanskamp met foto’s , elektra in Ruurlo art. G. H. Kreeftenberg; brief mevr. E.H. Buurman-Beumer, onderwijzeres Dorpsschool
3. Melklijsten Gelders melkexamen Hendrika en Garrit Jan Rijkenbarg
4. Gemeentegids Ruurlo 1988/’89
5. Jan Campert: Gedicht: De achttien doden
6. Kermisbrief Jan Wildrik
7. 12 aug. 1925 Extra nummer Graafschapbode betreft stormramp Borculo
8. 3 juli 1936 Ruurlosche Courant
9. Folder vakantievestiging wonen in Ruurlo
10. Welkom in Ruurlo, uw gids voor uw verblijf in R. 1974
11. Toeristische auto-, rijwiel-en wandelkaart met zandwegen, Ruurlo en omgeving
12. Verslag stage door Vera van Leeuwen: School en dialect in Ruurlo 9 juni 1980
13. De Schooltas, schoolkrant van de Kerst Zwartschool, okt. 1981
14. Algemene gegevens over 1975 Ruurlo gemeente Ruurlo
15. Streekplan Oost-Gelderland voorontwerp1975 Provincie Gelderland
 

--------------------------------------------------------------------------------

Doos 41


Openluchtspelen Ruurlo

Teksten:
-“De Goudgravers van Blacktown
opgevoerd 19,20 juli 1952

-“Winnetou, opperhoofd der Apachen”,
opgevoerd 18,19,25 en 26 aug. 1962

-“De schat in het Zilvermeer”
opgevoerd 7,8,14 en 15 aug. 1965

-“Winnetou en het geheim van Old Surehand”
Opgevoerd 3,4,10 en 11 aug. 1968

-“Winnetou en de zoon van de berenjager”
Opgevoerd 24 juli,25 juli 31 juli 1,7 en 8 aug. 1971

Zaterdag 6 september 2003:
Onthulling bronzen borstbeeld van Winnetou
Plaats: plantsoen aan de Borculoseweg naast molen “Agneta”
 

--------------------------------------------------------------------------------

Doos 42

Middenstandsrevue “Reurle roert zich”
Teksten 1959 t/m 1968
 

--------------------------------------------------------------------------------

Doos 43
Unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen uit 1940-1945 tijdens 2e W.O.

Deel 1t/m 52 m.u.v. deel 43—49-
Krant 40 jaar vrij Telegraaf 30 maart 1985
Telegraaf
Algemeen Dagblad
Nieuwe Rotterdamse Courant.
 

--------------------------------------------------------------------------------

Doos 44

Info met schets inzake boerderij Garvelink aan de Borculoseweg te Ruurlo (nieuwe tuin 2010)
4 info bladen archeologisch landschapsbeheer in Berkelland.
-urnenvelden
-landweren en linies
-zwerven en wonen:nederzettingsterreinen.
-grafheuvels
-herenboeren: maoted sites en havezaten.
Krantenberichten over Ruurlo in de 19e en 20e eeuw.
Folkert Posthuma info over zijn leven.
Doodgeschoten door ondergrondse in 1943.
Overlijdensadvertentie Joh.F. Avenarius 1931
Bericht over aanbesteding van 2 Scholten in 1881
Landgoed Huize Ruurlo, dagblad Het Vaderland 1930.
Onregelmatigheden bij de werkverschaffing in 1931.
Advertentie uit 1826 burg. Luitjes.
Overlijdensadvertentie baron W. van Heeckeren van Kell 1914
Dansfeest-ruzie-steekpartij 1939.
Schipbreuk van stoomschip “Ruurlo”1921.
Opheffing PTT kantoor in Ruurlo 1932
Bericht uit 1884.
Monument in Ruurlo huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard, fontein b ij postkantoor 1937.
Bericht over postkantoor 1924
Bericht nieuwe postkantoor 1923.
Aanbesteding postkantoor Ruurlo 1921.
Opheffing locaal spoorweg Doetinchem-Ruurlo.
Zilveren ambtsjubileum burg. A.E. Van Arkel in 1932.
-foto’s van openluchtspel “Eenheid door Oranje “bij Het Rijkenbarg 1948.
Jubileum courant uit 1937 t.g.v. huwelijk van Juliana en Bernhard .
Oorkonde van geboorte van Beatrix 31 januari 1938.
 

--------------------------------------------------------------------------------

Doos 45

Tijdschrift “Onder d,n Kroezeboom”.

1984 t/m 2001
 

--------------------------------------------------------------------------------Dossiers met gerechtelijke brieven en vertalingen.
Alles in grote doos
Foto’s van Ruurlo en haar inwonersMap: 1   Inwoners van Ruurlo en hun familie

Map: 2   Foto’s van Ruurlo

Map: 3   Foto’s van verenigingen

Map: 4   Avenarius , Groenloseweg, Domineesteeg , Plantsoen en NS station

Map: 5   Ondernemers in Ruurlo

Map: 6   Diversen

Map: 7   Diversen , ansichtkaarten van Ruurlo

Map: 8   Dorpsstraat

Map: 9   Barchemseweg, Julianaplein , Borculoseweg , Kroezeboom, Molen  Agneta, Zuivelplein.

Map: 10  Huize Ruurlo

Map: 11  Kerken , Gemeentehuis

Map: 12  Woningen en gebouwen

Map: 13  Dubbele foto’s

Map: 14  Album van familie van Binsbergen

Map: 15  Allerlei

Map: 16  ALBUM MET FOTO’ VAN Ruurlo en inwoners.
Map  17  foto’s uit Contact 1984 diverse verenigingen in Ruurlo
Foto’s van scholen in Ruurlo.Map : 1 school B , De Bruilse school , De Driesprong

Map : 2 Dorpsschool,

Map : 3 Dorpsschool , School A ,  Kerst Zwartschool

Map : 4 School C , Koekoekschool

Map : 5 Rehobothschool

Map : 6 Veldhoekse school
Map : 7 Willibrordschool
 
--------------------------------------------------------------------------------

Boeken gekregen van Antoon Brinkerhof., oorspronkelijk van de familie Boer.Gelderland in Woord en Beeld.1.  4e jaargang   nummer     28   d.d. 5 oktober 1928

        tot en met nummer     52   d.d. 22 maart 19292.  5e jaargang   nummer        1  d.d. 29 maart 1929

        tot en met    nummer   52  d.d. 21 maart 19303.   6e jaargang  nummer        1  d.d. 28 maart 1930

        tot en met   nummer    52  d.d. 20 maart 19314    7e jaargang  nummer        1  d.d. 27 maart 1931

        tot en met    nummer   52  d.d. 18 maart 19325    8e jaargang  nummer        1  d.d. 23 maart 1932

        tot en met    nummer   52  d.d. 17 maart 19336    9e jaargang  nummer        1  d.d. 24 maart 1933

        tot en met    nummer     8  d.d. 12 mei    1933De Wereldpost:1    2e jaargang nummer         8  t/m 52 d.d. 30 april      1925

     
2.   3e jaargang nummer         1  t/m 24 d.d. 15 oktober 1925
 
--------------------------------------------------------------------------------

Geschiedenisboeken:
Schrijver:


TitelC.Wilkeshuis


Honderd Eeuwen


vertelboek
C.Wilkeshuis


Hoe het vroeger was


vertelboek
J. de Rek


Van Hunebed tot HanzestadJ. de Rek


Van Bourgondië tot BarokJ. de Rek


Prinsen, Patriciërs en PatriottenW.F.H. Visser


Op de vleugels van de tijd


1964 geschiedenis van Nederland.
W.L. Schouten


Elburgse historiën


Het leven geïllustreerd


11 april 1925 tot 17 oktober 1925
Gelderland 1900-2000


Dolly Verhoeven eindredactie


Jaarboek Achterhoek en Liemers                         
No 8 vanaf 1985 t/m no 30 2007
Jaarboek archief Achterhoek en Liemers

1971 t/m 1995Jan Wabeke


Land van Berkel en Slinge

Archief de Graafschap en mr. H.W. Heuvelstichting

1962


Wald woordenboek Achterhoek en Liemers
--------------------------------------------------------------------------------

Foto’s van  Ruurlo
Grote foto in lijst van  plantsoen met r.k kerk en koeien.
Kopie van schilderij.

Met foto op dezelfde plek bocht Groenloseweg en plantsoen.

Ca 1980Foto 25 jarig ambtsjubileum burgemeester van Arkel 1932.
Foto schietvereniging Wilhelmina ca 1900.
 
--------------------------------------------------------------------------------

 Inhoud Schriften:Geboorten

Doop

Lidmaten

Huwelijken

Overlijden
Archief huis Ruurlo over pachters.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Kaarten archief Frits Toevank:
Kaarten zijn genummerd.


1. Huizenkaart gemeente Ruurlo 1830-1930 op stok met kopie
2.Kaart van de Havesaath of Herschaft Ruurlo 1808 ( met. 2x kopie van elke kaart)
3.Kaart figuratief van de landen gelegen in de gemeente Ruirlo 1811 (6 stuks,+  l. kopie van elke kaart)
4.Kaart van Ruurlo 1830
5. Huisnummerkaart van gemeente Ruurlo 1964 (Berkelstreek)
6.Kaart Ruurlo anno 1680 ,kopie
7.Kaart van gemeente Ruurlo 1825 (+ 2 x kopie)
8.Kaart van Ruurlose Broek ,  + 1 x ingekleurd  met 2 x kopie vanaf 1832-1870
9.Kaart van boerderijen, groot geen datum.
10. Wijkkaarten van Ruurlo, A t/m K.
11. Sectiekaarten van Ruurlo , geen datum
12. Sectiekaarten met kadasternummers incl. sectie Zieuwent 1830
13. Kadasterkaart van gemeente Laren 1823 met kaart Barchem
14.Kaart van Roerlo geen datum , met kopie
15. Veldnamenkaart Ruurlo .
16. Sectiekaart Brouwershoek blad 1 en 2
17. Kaart  van Ruurlo, Berkelstreek met plaats van kabels
18. Kadastrale kaart gemeente Ruurlo blad no 1+ 2
19.idem blad  4
20.idem blad 5 + 6
21. Veldnamenkaart Ruurlo Gotinkveld,-Wiersseweg-Formerhoek-Windmolenveld.
22. Veldnamenkaarten:  

     No 1 Lochemseberg,  Dollehoed  

     No 2 Zwiep-Nettelhorst

     No 3 Schoneveldsdijk tot Barchem

           No 4 Barchem, Bosheurne, kop Brouwershoek.

23    Deelkaarten van veldnamenonderzoek ,  A 3 formaat , gemeente Ruurlo

24    Tekeningen calques en afdrukken van Veldnamen schaal 1:5000

25    Tekeningen calques Veldnamen Ruurlo, schaal 1:10000

26    Kadastrale kaart Zuidelijk en noordelijk Broek Ruurlo

27    Kadastrale sectiekaart Brouwershoek en Nieuwenhuishoekweg , 4 stuks.
             tekening Waterschap van de Berkel kaart met A-watergangen blad 1 en 2
 
--------------------------------------------------------------------------------Krantenknipsels.Restauratie pontje kasteel, 1984

Heropening doolhof.

Kasteel-gemeentehuis:

Tante Pietje (Meulenkamp) op het kasteel.

Trouwfolder

Doolhof belangstelling stijgt.

Jonker Bobby(van Heeckeren)

Folkloristisch  festival

125 jaar Sophia’s Lust

Bondsspaarbank speelt voor sinterklaas.

Opening bondsspaarbank

Luifel koopt Witte Peerd (van Bremen)

Henk Klomp gemeentebode afscheid.

Frits Toevank

Doolhof oudste van Europa.

Kroezeboom

Beaufort 50 jaar getrouwd.

Doolhof Arend Mol.

Henk Roekevisch

Avenarius

Binneman

Rotonde avenarius

Protest vuilstortplan

Bestemmingsplan het Loo.

Johan Hillebarnd , Serooskerke.

WO II vertaling don,t shoot, we are civilians

Heropening Avenarius

Jan Ordelman afscheid.

Filmpjes dr Bakker

Jan de Groot burgemeester.

Orangerie

Feestje de Bundeling

Dokter Bodegom 21 jaar arts.

Herinrichting kerkplein.

Burgemeester de Zeeuw.

Molen Agneta.

Openluchtspelen.

Afscheid bij overlijden van dokter van der Wal.

Verbouwing kasteel Ruurlo.

Opening orangerie.

22 april 02

Onthulling borstbeeld Winnetou 2003.
Evert van Benthem wint elfstedentocht in 1985.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Ophangkaarten op karton van Frits Toevank.


1.Marke en Domeingronden Ruurlo1830.
2. Reglement op de verbetering van het ras van het rundvee in de provincie Gelderland 1829.
3. Kadasterkaart  (figuratief) van Ruurlo , 1811.
4. Kadasterkaart Ruurlo dorp, sectie A,B,K,I.
5.Kaart van Ruurlo (niet op karton)
6. Kadasterkaart  sectie A , 1945 van Brouwershoek, Brinkmanshoek voor de veldnamen
7.idem sectie B, Huikert, Nieuwenhuishoek en Berenschothoek.
8.idem , sectie C Noorderlijk Broek.
9.idem, sectie D, Zieuwent eerste gedeelte, richting Beltrum.

Idem , sectie D, Mariënvelde.

10    idem , sectie E, Ruurlosebroek gebied Scheiddijk.

11    Idem, sectie F , ‘t Veller en de Heurne

12    Idem, sectie G, de Haar en de Veldhoek.

13    Idem , sectie H, Formerhoek en Windmolenveld.

14    Idem , sectie I , Wiersseweg en Gotinkveld.

15    Idem , sectie K , Winkelerhoek , Bruil en Strikker.

16    Idem , sectie L , Laorbrake en gedeelte Ruurlose Broek.

17    Kaart van Roerlo uit 1780.

18    Kadasterkaart , Ruurlo 1830 perceelsindeling en bestemming van gronden in het Gotinkveld, Formerhoek en Windmolenveld. ( 4stuks)

19    Kaart van de Havesaath of Herschaft Ruurlo 1808

20    Kadasterkaart uit 1830 dorp Ruurlo.

21    Kaart van Roerlo ca 1680.

22    Kaart van Ruurlo ca 1450.

23    Kaart van 1627 gebruikt voor de mogelijke  aanval op Grol.
            Kaart van gemeente Laren met noordelijk deel van Ruurlo in de toestand uit 1825.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Scholtenbank in het plantsoen.

                                          Map met informatie over aanbieden van de bank in 1917 aan

                                          Burgemeester Scholten door de burgerij van Ruurlo.
                                           (Map gekregen van Wendy Meulenbrug.)

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu