Canon van Reurle - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Canon van Reurle

Informatie

Nederland heeft een geschiedeniscanon.
Grote steden als Amsterdam en Groningen hebben er inmiddels ook één.
Ruurlo kon dus niet achterblijven.
De Historische Vereniging Old Reurle presenteert trots:

De Canon van Ruurlo

Het hoe en waarom
Een canon is een lijst met belangrijke historische feiten,
gebeurtenissen en personen die tezamen een mooi
verhaal van ons dorp vertellen.
Een verhaal over het verleden en het heden.
Ruurlo is één van de eerste Gelderse plaatsen die een dergelijk canon publiceert.
De canon is bedoeld als geheugensteuntje voor alle Ruurloërs,
maar in het bijzonder ook voor de schoolgaande jeugd.

Historische Vereniging Old Reurle denkt dat het leuk en
interessant is om iets meer te weten te komen over wat er
in verschillende perioden in de geschiedenis in Ruurlo gebeurde.
De canon geeft daarbij antwoord op vragen als:

hoe lang wonen er al mensen in Ruurlo?
wanneer ontstond het dorp? was hier een Beeldenstorm?
wat gebeurde er in Ruurlo in de Tachtigjarige Oorlog?
Wat gebeurde er in de Franse tijd?
Hoe doorstond Ruurlo de Tweede Wereldoorlog?
Welke Ruurloërs kregen landelijke bekendheid?

Het ontstaan van de canon
Aanleiding voor de canon vormde een verzoek van
Stichting Gelders Erfgoed.
De stichting heeft aangeboden om op hun website allerlei lokale
Gelderse canons te bundelen.
Het bracht ideeën voor zo’n canon, die al een tijdje in de
vereniging leefden, in een stroomversnelling.

In opdracht van het bestuur heeft een speciale canoncommissie,
bestaande uit Reina Greupink-Wolsink, Bert Kettelerij,
Jan Oonk en Arjen van Gijssel, half oktober een
lijst met 43 zogenoemde “vensters” opgesteld.

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu