Huize Ruurlo - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Huize Ruurlo

Foto's, Ansichten


Kasteel Huize Ruurlo en omgeving

Hoofdgebouw
Dit gebouw heeft, ondanks de reeds genoemde delen uit de 16e eeuw, in zijn geheel toch 17e eeuws karakter gekregen door de verbouwingen die het heeft ondergaan.
In de 18e eeuw (vermoedelijk 1727) werd er een aantal verfraaiingen aangebracht, waarvan de belangrijkste is geweest de omlijsting van de hoofdingang, met in de bekroning de wapenschilden van Van  Heeckeren, Lynden en Ruurlo.
Omstreeks 1880 werden de geveltoppen aan de achterzijde van de gebouwen aangebracht en werden de privaattorentjes tot boven het dak opgetrokken. Interessant is verder nog, dat men in de rechtervleugel nog de inkassingen ziet, die vermoedelijk bestemd waren voor de muren van een achtervleugel, die echter nooit is gebouwd.
Tenslotte nog iets over het torentje op de voorvleugel.
Hierin bevindt zich een klokje  van 44 centimeter doorsnee, met het opschrift: “Asweer baron van Heeckeren van Roderlo. Christian Wilhelm Voigt uyt het land van Jülich me fecit. 1760.’’

Kleine toren
Deze toren werd in 1627 gebouwd ter afsluiting van een linkervleugel, die echter nooit werd voltooid en later grotendeels werd afgebroken.
Hierdoor bleef de toren alleen nog door een zeer lage dienstvleugel met het hoofdgebouw verbonden.
In de westmuur van de toren kan men nog de dichtgemetselde ingangen zien. Tijdens de verbouwing tot Gemeentehuis in 1984 werd er op de dienstvleugel weer één verdieping gezet.
Ook in de zuidmuur van deze toren kan men nog inkassingen zien, bestemd voor de muren van een vermoedelijk nooit uitgevoerde achtervleugel.

Grote toren
De romp van deze toren moet waarschijnlijk al in de Middeleeuwen gebouwd zijn, maar hij kreeg zijn huidige vorm in 1572, gezien het op de toren voorkomende jaartal. De bakstenen werden toen afgewisseld door natuurstenen blokken, banden en lijsten in Bentheimer- en Baumbergersteen.
De vensters werden gewijzigd en erboven werden driehoekige frontons met schelpvullingen aangebracht.
De romp werd verder afgesloten door een afgewerkte zandstenen kroonlijst.

Interieur
In het begin van de 18e eeuw werd het merendeel van de deftige vertrekken versierd met fraaie in stuc uitgevoerde plafonds.
Zo heeft de grote zaal aan de linkerzijde (thans de raadszaal) een stucplafond in rococovorm, voorstellende een slapende Venus in het midden en verder het jaartal 1750.
In de torenkamer op de 1e verdieping bevindt zich een fraai stucplafond met de wapens van Schimmelpenninck en Appelthorn, gedateerd 1706.
Verder vindt men nog verschillende mooie deuromlijstingen en schoorstenen.

Park
Het gehele kasteel is omgeven door een gracht.
Aan de voorzijde daarvan is een voorplein met een zandstenen brug.
De typische 18e-eeuwse tuin met rechthoekige vlakindeling werd na de Franse tijd, begin 19e eeuw, in landschapsstijl hervormd.
Men vindt er nog diverse boomgroepen en vele struiken.
In het park heeft vroeger ook nog een orangerie gestaan.
Tijdens de verbouwing tot Gemeentehuis werd aan de achterzijde van het kasteel een brug bijgebouwd en werden er in het park diverse wegen aangelegd ten behoeve van de bezoekers.Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu