Kerst Zwartschool - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kerst Zwartschool

Scholen

Van oudsher is er in het dorp Ruurlo sprake geweest van een vorm van onderwijs. Aan het eind van de 18e eeuw werd bij het aanstellen van een koster namelijk ook gekeken, of hij enige ervaring had in het geven van onderwijs.
Of dit ook een van de redenen is geweest, dat de school aan het Kerkplein werd gebouwd is ons niet bekend.
Wanneer er voor het eerst sprake is geweest van een schoolgebouw weten we ook niet.
Uit raadsverslagen van de gemeenteraad van Ruurlo bleek, dat aan het begin van de 19e eeuw sprake is van de bouw van een school.
Deze school werd in 1828 verbouwd.
Het gebouw werd verlengd en er werden nieuwe ramen aangebracht. In 1855 moest de school wederom worden uitgebreid, daar het aantal leerlingen bleef toenemen.
In 1881 werd besloten om een geheel nieuw schoolgebouw te bouwen aan de noordzijde van het dorp (thans is daarin de bibliotheek gevestigd).
In 1883 werd de nieuwe school in gebruik genomen, waarna de oude school op het Kerkplein werd omgebouwd tot gemeentehuis. De school kreeg de naam: ‘’School A’’.
Ook de nieuwe school werd al vrij gauw weer verbouwd.
Zo besloot men in 1887 om de muur tussen de laagste klassen weg te breken.
De tweede verbouwing vond plaats in 1891 door aannemer J. Aalbers uit Groenlo.
In 1898 werd aan de noordoosthoek van het schoolplein een nieuwe onderwijzerswoning gebouwd.
In 1906 werd de school voor de derde maal verbouwd en in 1913 werd er een zevende lokaal bijgebouwd.
In juni 1950 werd de school ongeschikt verklaart en afgekeurd voor het geven van onderwijs.
Er moest dus een nieuwe school komen.
In september 1952 besloot de gemeenteraad van Ruurlo, dat er aan de Schoolstraat een nieuwe school met acht lokalen zou worden gebouwd.
Deze nieuwe school werd gebouwd volgens het ELPE-systeem.
De architect was Bureau D.L. Landman uit Leiden en de bouw werd uitgevoerd door de firma Panagro uit Warmond.
Medio 1953 werd met de bouw van de nieuwe school begonnen.
De school kwam in 1954 gereed en kon toen in gebruik worden genomen.
De verbouwingen aan deze school vielen nogal mee.
Wel werden er op het schoolplein in de loop der tijd een paar noodlokalen bijgezet.
In november 1977 werd de naam van de school veranderd.
De school heette vanaf dat moment Kerst Zwartschool.

Kerst Zwart school


Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu