Lezers enquête - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Lezers enquêteOnder d’n Kroezeboom lezersenquête 2016


Geacht medelid van ‘Old Reurle’,

De omslagen van ons blad ‘Onder d’n Kroezeboom” raken op. 
Tijd om over de toekomst van het blad na te denken. 
Omdat u de lezer ervan bent wil het bestuur en de redactie dat graag met u doen,
daarvoor hebben we dit vragenformulier bedacht. U mag erop zetten wat u wilt. 
Het mag anoniem aangeleverd worden. Wij stellen het zeer op prijs dat u er zorgvuldig over nadenkt. 
U hebt de tijd tot 1 april 2016 voor de invulling.
We willen er dan uiteindelijk weer jaren mee verder.

De bedoeling van Onder d’n Kroezeboom is om de historie van Ruurlo levend te houden. 
We zijn bezig met het vastleggen van de geschiedenis. 
Denk aan onderwerpen als het ontstaan van de Ruurlose middenstand, grote bedrijven, 
de agrarische sector, oude kaarten, archiefbronnen
als het Ruurlose Markenboek.

Rond de zomer 2016 bespreken redactie en bestuur de enquête. 
Uiteraard zullen we over de uitkomst van deze enquête en de besluiten van het Bestuur en redactie in de loop van 2016 nader berichten. 
U mag uw antwoord afgeven aan een bestuurs- of redactielid (persoonlijk of via een van hun brievenbussen) of digitaal opsturen naar info@oldreurle.nl. Hieronder een digitale versie. 
Die mag U ook invullen in plaats van deze papieren versie die als inlegblad in de Onder d’n Kroezeboom zit.

Tip
Uw mening over de omslag
 De omslag vernieuwen
 De omslag laten zoals hij is
Het formaat
 Overstappen op A5 (helft van nu)
 Behoud A4 (zoals nu)
Uw mening over lettertype en -grootte
 Huidig lettertype en grootte is prima
 Liever groter
 Liever kleiner
Uw mening over de verhouding tekst/foto's
 Huidige verhouding is prima
 Meer foto's - minder tekst
 Meer tekst - minder foto's
U kunt meerdere items aanvinken
 De lengte van artikelen is goed
 Artikelen mogen korter
 Artikelen mogen langer
 Graag korte stukjes en weetjes
 Graag verhalen op basis van nieuw onderzoek
 Kwartaalblad biedt voldoende variatie
 Kwartaalblad is wat eenzijdig
Hoe vaak moet het Old Reurle blad worden uitgebracht?
 4 keer per jaar is prima
 Minder vaak, mogelijk wat dikker blad
Mijn voorkeur: meerdere items mogelijk
 de oudste geschiedenis (1400-1800)
 modernere geschiedenis (1800-1950)
 de jongste geschiedenis (1950-2015)
 geschiedenis van gebouwen
 geschiedenis van de Ruurloer
 oude gewoonten en gebruiken
 Tweede Wereldoorlog
 Landbouwwerktuigen en methodes
 archeologisch onderzoek
 anders (vul hieronder in)
De Kroezeboom:
 lees ik eigenlijk nooit
 lees ik van kaft tot kaft
 ik lees alleen wat mij interesseert
 ik bewaar de Kroezeboom na lezing
 Blad gaat bij oud papier
 Ik geef het blad door
Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu