Markante figuren - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Markante figuren

Personen


In de loop der jaren is een aantal Reurlse mensen
meer dan alleen lokaal bekend geworden.

4 December 2016 is op 69- jarige leeftijd ons bestuurslid en tweede voorzitter Bert Kettelerij overleden.
Wij verliezen in hem een zeer integer medemens, die altijd klaar stond met heldere ideeën in onze vereniging.

Bert was zeer goed op de hoogte met de geschiedenis van Ruurlo, je kwam bij hem nooit tevergeefs.
Bert Kettelerij was bestuurslid vanaf 2003.

Bert was actief in het archief van Old Reurlein klaslokaal bij Annie Cactus schilderingen in de tunnel

junior project van scholen en corrector van teksten.
Verder kon iedereen bij hem aankloppen om informatie.
Kortom een gemis voor Old Reurle.

Ruurlo - Op dinsdag 17 september overleed Lou Banda, voorzitter van Stichting Zwembad Ruurlo en Stichting Vrienden van de molen Agneta, lid, oud-bestuurslid en voormalig voorzitter van Voetbalvereniging Ruurlo en redactielid van het kwartaalblad Onder d’n Kroezeboom van de Historische Vereniging Old Reurle, geheel onverwacht. Lou Banda was een zeer sociaal mens. Een man die Ruurlo erg zal missen. Zijn dood overviel iedereen.

Sinds 1993 had Lou Banda zitting in het bestuur van Stichting Zwembad Ruurlo (SZR). Hij bracht grote deskundigheid mee op al die terreinen, die voor zwembad De Meene en sporthal ’t Rikkenhage belangrijk zijn, zoals op werktuigbouwkundig en chemisch gebied. Hij wist van koppelingen, atmosferische onderbreking en pompen, kende de firma’s die nodig waren om problemen te verhelpen. Hij was praktisch en oplossingsgericht. Kon goed met mensen omgaan, zodat ook personeelsbeleid onder hem viel. Een man dus, die SZR node zal missen. Buiten zijn bestuurlijke kwaliteiten was hij zeer toegankelijk als mens, had belangstelling voor veel uiteenlopende zaken. “Zo kon je een boom opzetten over (Duitse) wijnen die hij tijdens vakanties in de buurt van Ahrweiler had leren kennen en waarderen. Weinigen weten dat hij (fijn)schilderde. Wij zullen ons hem blijven herinneren als bijzonder sociaal mens, als betrokken bestuurder en als zeer deskundige technische man”, aldus bestuurslid Heleen Posthumus namens het bestuur en personeel van Stichting Zwembad Ruurlo.

Agneta Molen verliest grote vriend
Lou Banda was ook voorzitter van de Stichting Vrienden van de molen Agneta. Vanaf het allereerste begin was hij bij deze stichting betrokken. Het begon allemaal met een oproep in de krant waarin de familie Vaags, eigenaar van de molen Agneta, op zoek ging naar vrijwilligers die de molen op zaterdag wilden laten draaien. Dit was aan het einde van het jaar 2000. Een groep enthousiastelingen meldde zich aan en in 2002 werd de stichting opgericht om structuur aan te brengen in het vrijwilligerswerk. Lou nam meteen de taak van voorzitter op zich. De molen was in eerste instantie elke tweede zaterdag van de maand open. Daarna werd het om de zaterdag en tegenwoordig is de molen iedere zaterdag geopend en wordt er ook bijna iedere zaterdag op ambachtelijke wijze gezaagd. Bij de techniek van het zagen lag Lou’s hart het meest. Hij was enorm geïnteresseerd in techniek. Hij ging hierover ook graag met mensen in discussie. Bij problemen had hij altijd wel een passende technische formule paraat. Hij wist ook veel over hout. Over de spiraalgroei van een boom had hij zijn eigen theorieën. Lou genoot sowieso van discussies. Tijdens de koffiepauzes op de molen ging hij er dan ook graag goed voor zitten. Hij zat dan genoeglijk met zijn kop koffie en wist over de meest uiteenlopende onderwerpen een boom op te zetten. Hij was een onnavolgbare verteller en al gebarend bracht hij zijn verhalen voor het voetlicht. Zorgvuldig formulerend zette hij zijn standpunten en ervaringen uiteen, vaak vergezeld door een ingetogen grijns. Nadat hij met pensioen was gegaan heeft Lou in 2010 zijn molenaarsdiploma gehaald. Hij was zeer betrokken bij de opleiding van nieuwe molenaars. Iedere maand ging hij nog naar Arnhem naar de molenaarsopleiding. Ook op de Agneta hield hij zich bezig met het opleiden van molenaars. Lou genoot van het geven van rondleidingen op de molen. Door zijn vertelkunst wist hij hele groepen te boeien en bracht hij zijn enthousiasme op velen over. Lou vertegenwoordigde de molen naar buiten toe. Hij kende vele mensen en vele mensen kenden hem. De molen staat ‘in de rouw’ (de wieken staan door het hoogste punt) om respect te betuigen aan een markant molenaar en voorzitter. Stichting Vrienden van de molen Agneta zullen hem missen.

Humor
Lou Banda was sinds 1971 lid van VV Ruurlo en heeft gedurende al die jaren diverse ( bestuurs)functies vervuld binnen de voetbalvereniging. Van 1975 tot 1991was hij lid van het hoofdbestuur en van 1987 tot 1991 voorzitter. Daarnaast is hij onder meer redactielid geweest van clubblad De Hazewind, lid van de jubileumcommissie 50 jaar bestaan VV Ruurlo en voorzitter van de Klankbord-groep. “Lou Banda was altijd een positief kritische volger van het verenigingsbeleid. Hij was een trouwe bezoeker van de jaarlijkse ledenvergaderingen en was vooral geïnteresseerd in belangrijke financiële kwesties. Karakteristiek voor Lou was dat hij vaak met één rake, humorvolle opmerking de kern van een zaak raakte. Wij, bestuur en leden van VV Ruurlo, zijn Lou veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor onze vereniging gedurende een lange reeks van jaren”, aldus voorzitter Ben Lodeweges van VV Ruurlo.

Old Reurle
Lou Banda was sinds 2008 ook redactielid van het kwartaalblad Onder d’n Kroezeboom van de Historische Vereniging Old Reurle. Lou stak veel tijd in onderzoek en schrijven van vele artikelen over diverse onderwerpen. Ook Old Reurle verliest in hem een actief en enthousiast medewerker.
De begrafenis van Lou Banda heeft op zijn wens in besloten kring plaatsgevonden.


Bakker Hendriksen met zijn befaamde roggebroodKapper Tone Fles


Freule Sophia Wilhelmina van Heeckeren van Kell, die leefde van 1807 tot 1895.
Zij woonde ruim dertig jaar alleen op het kasteel, waar ze de zaken voor haar broer, baron Willem, behartigde.
Door zijn functies bracht deze het grootste deel van zijn leven door in Den Haag of op kasteel Bingerden te Angerlo.
Door haar persoonlijke belangstelling was ze in het dorp zeer geliefd. Waar het nodig was, schonk ze
geld, goederen en voedsel. Ze stelde hoge prioriteiten aan onderwijs en de inrichting van de schoolgebouwen.
Het meest bekend is ze door de Koninklijke Muziekvereniging “Sophia’s Lust”, die naar haar is vernoemd. Met
financiële steun van freule Sophia is deze vereniging op 11 november 1861 opgericht

Meester B. A. J. Gerdes, die ruim 37 jaar hoofd was van de Sint Willibrordusschool, was een zeer bewogen en
veelzijdig onderwijzer met veel hobby’s op allerlei gebied met name toneel. Hij was regisseur van vele kerstspelen
en openluchtspelen in Ruurlo en van de revue die in 1953 in Serooskerke werd opgevoerd. Ook maakte hij
deel uit van het oprichtingscomité van het openluchtspel in 1951.

Frits Toevank werd in 1922 geboren aan de Batsdijk op de Bruil, waar zijn moeder Hanne een kruidenierswinkel
had en zijn vader veehandelaar was. Door zijn werk als rayonchef bij de elektriciteitsmaatschappij De Berkelstreek
kreeg hij veel contacten op het platteland en met het boerenleven in een groot deel van de Achterhoek. In
de loop der jaren werd hij naast technicus tevens historicus. Hij bracht vele uren door op het gemeentearchief.
Zo was hij in staat de veldnamen en boerderijnamen op eigen kaarten onder te brengen en de bewoners ervan
te beschrijven. Dit resulteerde in het veldnamenboek “Transvaal dat lig in Reurle” en de Kadastrale Atlas
van Ruurlo. In 2004 produceerde hij een cd-rom “De geschiedenis van Ruurlo in woord en beeld”. Het is dus
niet verwonderlijk dat Frits op 15 februari 1984 één van de oprichters van de Historische Vereniging Old Reurle
werd en dat hij voor veel mensen een vraagbaak is geworden als ze iets over hun eigen huis of familie willen weten.
Ook in de Ruurlose samenleving heeft hij veel tijd gestoken; denk maar aan de openluchtspelen, de padvinderij,
de kleuterschool. Overal kon men ‘Frits van ’t lech’ wel gebruiken en hij deed het met veel plezier ook al
was het maar een klein klusje, zoals op zaterdag even de verlichting aanbrengen in de muziekkoepel.
Als dank voor zijn verdiensten kreeg hij in 2002 de Zilveren windhond, een onderscheiding van de gemeente
Ruurlo, opgespeld.

Dorpsonderwijzer en streekschrijver (1859-1935)

Kerst Zwart, Fries van oorsprong (Nije Haske), kwam in 1889 in Ruurlo werken als hoofd van de Dorpsschool. In zijn vrije tijd zwierf hij door de natuur rond Ruurlo en schreef er in een kenmerkend poëtisch proza over, deels in het Achterhoeks dialect. Hij mengde deze verhalen  met anekdotes uit zijn directe omgeving, maar ook met veel historische en folkloristische gegevens over de Graafschap en diens bewoners, de Hamelanders. Kerst Zwart behoorde daarmee tot een generatie van streekschrijvers waarvan Hendrik Willem Heuvel (1864-1924), Gerrit Prop (1880-1980, Lochem) en Hendrik Odink (Eibergen) andere voorbeelden zijn. Zwarts bekendste boeken zijn "In en om het kleine dorp" en "Graafschapse Geschiedenissen". In 1924 stopte hij met werken, maar bleef tot 1927 in Ruurlo wonen. Hij overleed op 2 december 1935 in Bloemendaal en werd begraven in Ruurlo. Zijn oud-leerlingen lieten op zijn grafsteen zetten:

"Hij gaf zijn beste krachten aan de jeugd en was door ieder kind bemind".De latere school A, opgericht in 1953, werd in 1977 omgedoopt tot Kerst Zwartschool. Het is tegenwoordig de openbare school in Ruurlo.

Jarenlang de leider van
de optocht.
Rinus Mulder


Toen Rinus Mulder in de beginjaren zestig zich in Ruurlo vestigde – zijn werkgebied was de Achterhoek – en
hij lid werd van de Oranjevereniging, had hij niet kunnen denken dat hij het bestuur van deze vereniging ruim
tweeënveertig jaar trouw zou blijven. Veertig jaar vervulde hij de functie van secretaris. Bij zijn afscheid in
april 2005 werd hij dan ook erelid van de Oranjevereniging Ruurlo. Veel Ruurloërs zullen hem kennen van de
septemberfeesten, als hij met de fiets aan de hand de optocht leidde.

Verder was hij o.a. penningmeester van de commissie t.b.v. de inrichting
gemeentecentrum De Sprankel, voorzitter van de buurtvereniging Van Arkellaan, notabel/kerkvoogd
van de Nederlands-hervormde kerk, en administrateur gemeentecentrum De Sprankel, lid/voorzitter Stichting
4-5 mei Commissie, bestuurslid van de Stichting Maatschappelijk werk en gezinszorg De Graafschap Zuid,
Bestuurslid van de Oranjevereniging Gewest Oost-Gelderlanen commissielid Kerst Inn. Hieruit blijkt wel dat
hij zeer actief was voor de Ruurlose gemeenschap.


Dorus Kasteel


André Teunissen

In de textiel geboren

André Teunissen 1928-2012

Hij was vergroeid met zijn
dorp. Wat er ook speelde,
middenstander André Teu-
nissen was van de partij.

Als middenstander was hij vanzelf- sprekend actief in het dorpsleven, dat hoorde erbij. Maar hij was wel bijzonder gedreven. Als hij 's avonds de winkeldeur op slot draaide, dan was er vaak nog een verenigingsbestuur of een toneelrepetitie waar hij naartoe moest. Zelfs midden op de dag snelde hij soms weg om met de vrijwillige brandweer uit te rukken. Dan liet hij de zaak met een gerust hart over aan zijn vrouw Jo, compagnon en maatje voor het leven.

Lees het hele verhaal....


Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu