Programma - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Programma

Informatie                                        Winterprogramma Historische Vereniging “Old Reurle”
                                                                         
                              2017-2018
    


In het komende seizoen van oktober tot maart zullen er op alle tweede woensdagen van de maand weer interessante lezingen gehouden worden.
Ook dit jaar is er met betrekking tot de onderwerpen weer geprobeerd om “voor elk wat wils” te zorgen!


De oktoberlezing (op 11-10-17) zal verzorgd worden door de heer Jeroen Philippona uit Zutphen  en heeft als titel: "Een Kroezeboom".

Nederland staat bekend als een boom-arm land. Hoe onjuist dit is blijkt als u met  J. Philippona meereist langs een aantal bijzondere bomen in onze eigen omgeving. Hij laat u kennismaken met een keur aan monumentale, vaak oude (eiken)bomen. Het aantal is daarbij juist opvallend. De reis voert langs een flink aantal landelijke toppers qua afmeting en leeftijd, waarbij tijdens de lezing vanzelfsprekend speciale aandacht zal zijn voor de "Kroezeboom" van Ruurlo.

De novemberlezing (op 8-11-17) zal verzorgd worden door de heren Salemink uit Silvolde en Gaanderen              en heeft als titel:“Stadsen en boeren, over dieren en planten”.

In de lezing van Leo en Theo Salemink wordt de omgang met dieren en planten van boeren geschetst aan de hand van een familiegeschiedenis zoals beschreven in het boek Ondankbare grond. Een boerenepos (2014), de familie van de inleiders zelf.

De decemberlezing (op 13-12-17) zal verzorgd worden door mevrouw Thea Kroese uut Doarseveld  en heeft als titel: “Decembermaand feestmaand”.

Thema zal zijn Wintermaand/ feestmaand vanuit historisch perspectief. Hoe vieren we dat nu anno 2017 en waar komt dat allemaal vandaan?

De januarilezing (op 10-01-18) zal verzorgd worden door de heer Ferdinand van Hemmen uit Huissen en heeft als titel:  "De IJssel".

Tijdens de lezing zal de landschapshistoricus aan de hand van een beeldverhaal ons laten ruiken aan allerlei facetten van de historie van de IJssel.

De februarilezing (op 14-02-18) zal verzorgd worden door de heer D. Siebelink uit Lochem en heeft als titel:
"De notaris op bezoek bij Old Reurle".

Tijdens de lezing zal er naast een onderhoudende uiteenzetting m.b.t. de historie van de vroegere en huidige werkzaamheden van de notaris, de mogelijkheid zijn om vragen te stellen.

De maartlezing (op 28-03-18) aansluitend op de jaarvergadering zal een gezellige en smakelijke afsluiting van het seizoen zijn. De precieze inhoud van de avond houden we nog even geheim, laat u verrassen!


Alle avonden zijn op woensdag, worden gehouden bij `De Sprankel` Domineesteeg te Ruurlo en beginnen om 20.00 uur,  m.u.v. de ledenvergadering in maart. Deze begint om 19.30 uur. Uitvoerige informatie m.b.t. het onderwerp van de lezingen vindt u t.z.t. in `Achterhoek Nieuws Berkelland`.

Graag tot ziens op onze avonden!

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu