Rehobothschool - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Rehobothschool

Scholen

De christelijke school staat sinds 1959 aan de Beatrixlaan 27 in Ruurlo.
Deze school heeft momenteel 5 groepen en ongeveer 130 leerlingen.


In 1950 ontstonden in het dorp de eerste plannen om een school voor het protestants christelijk onderwijs te stichten.
Het voorstel was toen, om een ‘’dochterschool’’ te stichten van de christelijke school in de Veldhoek.
Dit voorstel ging echter niet door.
Het aantal leerlingen uit het dorp dat de school in de Veldhoek bezocht, werd echter steeds groter, zodat besloten werd de plannen voor een nieuwe school toch door te zetten.
Daarom werd op 9 november 1955 de ‘’Vereniging voor Protestant-Christelijk Schoolonderwijs’’ opgericht, die op 8 februari 1956 haar Koninklijke goedkeuring kreeg.
In maart 1956 diende het bestuur van de vereniging bij het Gemeentebestuur een verzoek in om medewerking te verlenen aan de stichting van een christelijke school in het dorp.
Het verzoek werd echter door het Gemeentebestuur afgewezen, waarna de vereniging in beroep ging bij Gedeputeerde Staten, die de Gemeente in het ongelijk stelde.
De Gemeente ging hierop in beroep bij de Kroon, die in juni 1957 besloot, dat het besluit van Gedeputeerde Staten gehandhaafd bleef.
De vereniging kon toen eindelijk met de uitvoering van de plannen beginnen.
Architect F.J. Mars uit Borne ontwierp een nieuw schoolgebouw met twee lokalen.
In september 1958 werd de bouw aanbesteed, waarna in oktober van datzelfde jaar met de bouw werd aangevangen.
Op 5 januari 1959 was het dan zover. Hoewel de bouw van de nieuwe school nog niet gereed was, startte men met 55 leerlingen in een dependance van Hotel Avenarius.
Op 4 juli 1959 was het echter pas echt feest. Toen werd het nieuwe gebouw van de School met de Bijbel ‘’Rehoboth’’ aan de Beatrixlaan officieel geopend.
Het leerlingenaantal van de school bleef groeien, zodat men op 1 mei 1970 een derde lokaal in gebruik nam.
In maart 1975 kwam er zelfs een vierde semipermanent lokaal bij.
De vereniging kon in november 1980 haar 25-jarig bestaan vieren.
Het feest werd echter uitgesteld tot september 1981 toen de tot nu toe laatste verbouwing gereed kwam.
Naast een vijfde lokaal werd er ook een nieuw gedeelte voor de kleuters ingebruik genomen, zodat de school nu weer voldoende ruimte had om de kinderen van 4 tot 12 jaar optimaal les te geven.

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu